चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो भर्नासूची (Third Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

२०७९ भाद्र १३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो भर्नासूची (Third Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।


डाउनलोड