सूचना
२०७९ आश्विन ११

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा पुनर्योग एवम् म्याचिङको कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा पुनर्योग एवम् म्याचिङको कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना ।

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ आश्विन ९

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा म्याचिङसम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा म्याचिङसम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ आश्विन ८

DM/MCh/MBMS-SS प्रवेश परीक्षाको समय सम्बन्धमा ।

DM/MCh/MBMS-SS प्रवेश परीक्षाको समय  सम्बन्धमा ।

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र ३१

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका BAMS, BNS, Midwifery Science, BSc MLT, BSc MIT, BPharm, BOptometry, BPT र BPH कार्यक्रमहरुको Wrap-up matching को नतिजा भर्नासम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका BAMS, BNS, Midwifery Science, BSc MLT, BSc MIT, BPharm, BOptometry, BPT र BPH कार्यक्रमहरुको Wrap-up matching को नतिजा भर्नासम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र ३०

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका MBBS,BDS,BSc Nursing,BASLP र B.Perfustion Technology शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङको नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका MBBS,BDS,BSc Nursing,BASLP र B.Perfustion Technology शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङको नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र २८

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को कार्यतालिका तथा योग्य उम्मेदवारहरुको विवरण

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को कार्यतालिका तथा योग्य उम्मेदवारहरुको विवरण

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र २६

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र २१

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिने सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिने सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र २१

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level) को प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्ने सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (Postgraduate Level) को प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्ने सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७९ भाद्र १६

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना

थप पढ्नुहोस्