समाचार
२०७९ असार ९

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ असार ७

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ असार ३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना । 

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ असार ३

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

Updated Rank List of Foreign Candidates Applied In the Second Category.

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ जेष्ठ २५

आयोगको नवौं वैठकको निर्णयहरु

आयोगको नवौं वैठकको निर्णयहरु

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ जेष्ठ २४

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

Result of Open House Matching for various Programs for "FOREIGN" to Apear MECEE-BL Category and Process of Admission

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७९ जेष्ठ २०

नतिजा संशोधन गरिएको सूचना ।

नतिजा संशोधन गरिएको सूचना ।

थप पढ्नुहोस्
समाचार
२०७८ चैत्र १७

प्रेश विज्ञप्ति

Press Release

थप पढ्नुहोस्